Sävja, tettsted i Sverige, forstad til Uppsala 5 km sør for bysentrum, 9684 innb. (2011). Området ble utbygd fra 1960-tallet, og hadde fram til 1990 en kraftig vekst.