Sándor Endrödi, ungarsk dikter, medlem av det ungarske vitenskapsakademi. Hans mest populære lyrikksamlinger var Sirissens sanger (1876), Anakreonske sanger (1910) og de såkalte Kuruc-viser (1897), som etterlignet de opprørsk-patriotiske sangene til Rákóczis soldater på 1700-tallet. Også hans litteraturhistoriske virksomhet var av betydning, foruten hans gjendiktning av Heine.