Rye, norsk-dansk slekt. Slektens første kjente mann, kammerråd Henrik Sørensen Rye (død senest 1706), kom fra Danmark til Bergen 1688 og var generaltollforvalter nordenfjells fra 1698. Hans sønn, kommandant i Bergen, oberst Poul Christian Rye (1684–1773), var farfar til bl.a. oberstløytnant Mathias Andreas Rye (1756–1818), som igjen var far til stortingspresident, høyesterettsassessor, senere byskriver Johan Henrik Rye (1787–1868), generalmajor Olaf Rye (1791–1849) og veiinspektør, oberstløytnant Johan Mathias Rye (1793–1860). Byskriver J. H. Rye var farfar til skolebestyrer Jacobine Ulrica Rye (1861–1939) og generalinspektør for kavaleriet, generalmajor Johan Henrik Rye (1864–1944). Generalmajor Olaf Rye har etterslekt i Danmark. Oberstløytnant J. M. Rye var far til stiftamtmann Niels Mathias Rye (1824–1905) og fyrdirektør Didrik Hegermann Rye (1832–1914).