Ruth First, sørafrikansk sosiolog og journalist. Engasjerte seg tidlig i den radikale opposisjonen mot apartheid-regimet. 1956 ble hun tiltalt for høyforræderi sammen med bl.a. Walter Sisulu og Nelson Mandela; alle ble frikjent. First var en av de mest aktive hvite i den sørafrikanske motstandskampen og medlem av African National Congress (ANC). Ruth First ble drept av en brevbombe i eksil, sendt til henne ved universitetet i Maputo, der hun var forskningsdirektør.