Rutger Sernander, svensk botaniker, professor i Uppsala 1908–31, tok opp Axel Blytts teori om plantenes innvandring til Skandinavia og bygde videre på den (se Blytt–Sernanders klimavekslingsteori). Han utformet finnen Ragnar Hults metode til statistisk gransking av plantesamfunnene (Hult–Sernanders metode) og ble den ledende plantesosiolog i Nord-Europa. Av større arbeider kan nevnes Studier öfver den gotländska vegetationens utvecklingshistoria (1894) og Zur Morphologie und Biologie der Diasporen (1927).