Rustad, norsk slekt, som ifølge tradisjonen skal stamme fra Harildstadætten i Gudbrandsdalen og derfra være kommet til Vinger i Solør, hvor Gullik Rustad er nevnt på begynnelsen av 1500-tallet. Hans etterkommer i 7. ledd, Ole Torkildsen Rustad (1726–1804), var far til oberst Hans Rustad (1759–1832) og gårdbruker Torkild Olsen Rustad (1756–1806). Sistnevntes sønn, generaladjutant og kammerherre Hans Rustad (1786–1863) var far til kammerherre Carl Emil Rustad (1816–64), og dennes sønner var Fredrik Frantz Michael Wilhelm Rustad (1852–1930), hoffsjef 1905–25, og oberst, kabinettskammerherre Hans Leopold Rustad (1848–1910).