Russvatnet, innsjø i Jotunheimen, i Vågå kommune, Oppland; 4,7 km2, 1175 moh. Vatnet ligger nord for Gjende og Bessvatnet og har avløp østover gjennom Russa til Sjoa. Ved østenden er fisker- og jaktbua Russvassbua. Russvatnet ligger i den østre delen av Jotunheimen nasjonalpark. Langs vestbredden går ruta Memurubu–Glitterheim, i nordøst ruta Gjendesheim–Glitterheim.