Russiske romstyrker, den delen av det russiske forsvaret som, frem til 1. desember 2011, hadde ansvaret for blant annet varsling av missilangrep, missilforsvar og militære romoperasjoner. Opprettet 10. august 1992, men ble i 1997 innlemmet i De strategiske missilstyrker. Gjenoppsto som De russiske romstyrker 24. mars 2001, men ble 1. desember 2011 tatt opp i De russiske luft/rom-forsvarsstyrker. Har vært ledet av generaloberst Anatolij N. Perminov, som i 2004 ble etterfulgt av generalløytnant Vladimir A. Popovkin. Generalløytnant Oleg Ostapenko overtok etter Popovkin i 2011. Så vel Perminov som Popovkin gikk senere til stillingen som sjef for Roskosmos, Russlands føderale romorganisasjon.