Rusreformen

Artikkelstart

Rusreformen viser til to politiske reformer på rusfeltet, den ene fra 2004, den andre under planlegging.

Rusreformen i 2004 overførte ansvaret for all rusbehandling fra fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene.

Rusreformen som nå er under planlegging vil innebære at ruspolitikken overføres fra justissektoren til helsesektoren. Dette er en vesentlig endring i norsk ruspolitikk. Rusreformutvalget som forbereder reformen, skal levere sine utredninger og forslag ved utløpet av 2019.

Rusreformen i 2004

Rusreformen i 2004 overførte ansvaret for all rusbehandling fra fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene. Samtidig ble lovhjemmelen for behandling overført fra sosialsektoren til helsektoren, som skulle gi "tverrfaglig spesialisert behandling". Dermed fikk helsetjenesten et større ansvar for behandlingen av rusavhengige, men sosialfaglig behandling skulle også inkluderes. Behandlingen skulle bli mer likeartet over hele landet og rusavhengige fikk pasientrettigheter på linje med andre pasientgrupper

Rusreformen under planlegging

Hensikten med reformen er at de som tas for bruk og besittelse av narkotika skal møtes med hjelp og behandling i stedet for straff. Rusreformen vil ikke legalisere bruk av narkotika.

Regjeringen Solberg har 2018 nedsattt et rusreformutvalg som forbereder rusreformen. Flere partier har nylig endret sin politikk på rusområdet og ser nå på rusproblemer som en helseutfordring. Det er et bredt flertall på Stortinget som står bak for at samfunnets reaksjon på rusproblemer skal flyttes fra justissektoren til helsesektoren.

Rusreformutvalget

Regjeringen har satt ned et rusreformutvalg som skal forberede Regjeringen Solbergs rusreform. Blant spørsmålene utvalget skal utrede er hvor store doser som utgjør en brukerdose og hvilke tilbud og sanksjoner som skal gis til den som blir tatt med narkotika. Rusreformutvalget vil også vurdere nødvendige lovendringer.

Utvalget skal være ferdig med arbeidet innen 31. desember 2019. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som vil få overlevert utredningen til rusreformutvalget.

Historikk

Stortinget vedtok i desember 2017 en vesentlig endring i norsk ruspolitikk. Da gikk Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og SV inn for at ansvaret for at samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av ulovlige rusmidler skal overføres fra justissektoren til helsesektoren. Ulovlige rusmidler som hasj, skal fremdeles være ulovlig, men reaksjonene skal altså komme fra helsevesenet i form av behandling.

Dette politiske prinsippvedtaket kom etter at helseminister Bent Høie tidligere samme år hadde markert et skifte i eget og Høyres standpunkt, slik at helseministeren ble en av pådriverne for å endre ruspolitikken på dette punktet. SV og Venstre hadde da lenge tatt til orde for en slik endring.

Kilder

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg