Rusinga, øy utenfor Winambukta i Victoriasjøen i Vest-Kenya. Rusingaøya er 16 km lang og 5 km bred. Gangvei til Mbita på fastlandet. Berggrunnen består av vulkansk materiale.