Rupiah Bwezani Banda, zambisk politiker og diplomat; president fra 2008. Utdannet i økonomisk historie i Sverige (Universitetet i Lund), og i utviklingsstudier ved Cambridge-universitetet i Storbritannia. Han var UNIP-partiets representant i Nord-Europa fra 1960 og ble ved Zambias selvstendighet ambassadør i Egypt; senere ambassadør bl.a. til USA (1967–70) og FN-ambassadør 1974–75. Utenriksminister 1975–76, senere medlem av parlamentet 1978 og gruveminister for en periode. Utnevnt til visepresident 2006 og sluttet seg til regjeringspartiet MMD; overtok som fungerende president etter Levy Mwanawasa da denne døde 2008. Deretter valgt til president i oktober 2008.