Rune Timberlid, norsk kriminalforfatter. Han har skrevet en hel serie med kriminalromaner der politibetjent Rolf Randen ved lensmannskontoret i Førde etterforsker mange og vanskelige saker i områdene ved og rundt Sognefjorden. Timberlids bøker hører til blant de fåtallige kriminalromaner som skrives på nynorsk, og de er trygt forankret i et miljø og et landskap på Vestlandet som forfatteren kjenner godt. De første kriminalbøkene ble utgitt på et mindre lokalt forlag, Selja Forlag, men fra og med fjerde bok i serien er forfatteren etablert på vårt største forlag for nynorsk litteratur, Det Norske Samlaget. Serien med Rolf Randen omfatter Red mercury (2003), Priseld (2004), Dødball (2005), Deadline (2006), Operasjon Siskin (2008), Sanct Svithuns gåte (2012) og Satans mor (2015). Den siste boken etterforsker voldsomme hendelser knyttet til uenighet om cruisetrafikken i Sognefjorden, men nåtidshandlingen kobles til hendelser langt tilbake i tid. Randen får store utfordringer, men det hjelper at en journalist i lokalavisen graver i de samme sakene. Timberlid har arbeidet som journalist, lokalavisredaktør og kommunikasjonssjef, og er nå seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde.