Rune, mannsnavn, trolig dannet av norrønt rún, plur. rúnar, rúnir, 'hemmelighet, skjult kunnskap'. Navnedag 2. juni.