Rumohr, holsteinsk adelsslekt, kjent siden 1200-tallet. Slekten, som fortsatt eier store godser i Schleswig-Holstein, bl.a. Rundhof, har ingen forbindelse med den norske slekt av samme navn.