Takeoff Run Available (eng.) ( avgangsstrekning tilgjengelig ), lengden på den del av en rullebane for fly, som er erklært tilgjengelig og egnet for bakkeoperasjoner og som anvendes for metodisk beregning av bakkeoperasjoner med luftfartøy i forbindelse med avgang og landing.

Takeoff Distance Available (eng.) ( avgangsdistansen tilgjengelig ), lengden på den delen av rullebanen som kan brukes til avgang og avgangsberegninger samt lengden på nød-delen der dette forekommer (nød-delens lengde må totalt være innenfor lufthavnens område og/eller innenfor lufthavnens avgrensede område. I henhold europeiske Joint Aviation Regulation - JAR, så er TODA mindre enn TORA pluss nøddelen eller; 1,5 ganger TORA).

Accellerate Stop Distance Available (eng.) (akselerasjon/stoppdistanse tilgjengelig).Lengden på avgangsstrekningen som er tilgjengelig pluss lengden på stoppveien der dette forekommer.LDA Landing Distance Available (eng.) (landingsdistanse tilgjengelig). Lengden på rullebanen som er erklært tilgjengelig og brukbar for bakkeoperasjoner med luftfartøy for landing.

Rullebanestripen er det planerte, ofte gressbevokste området rundt en asfaltert eller betongdekket rullebane. Inspeksjoner benyttes for å holde området rent for alle former for hindringer som kan påvirke et fly under flyging, ved avgang eller utrulling etter landing.Området er som regel merket.

Rullebanen er hele området som er belagt enten med asfalt, betong, oljegrus, gress eller annen form for hård overflate. Der det er mulig er rullebanen malt eller på annen måte merket med striper og/eller tall, og har også (som regel) et område i hver ende som er beregnet brukt hvis luftfartøyet ikke klarer å stanse innenfor beregnet lengde.

(grafikk kommer)"Blast Pad" (eng.), ruseområde, utkjøringsområde eller stoppvei anlagt like før begynnelsen av rullebanen, i det området hvor slippstrømmen fra luftfartøy i forbindelse med avgang kunne erodere og muligvis skade rullebanen. Det samme området kan også brukes hvis luftfartøyet ikke klarer å stanse innenfor  beregnet lengde, enten i forbindelse med utrulling etter landing eller et avbrutt avgangsforsøk. Området kan normalt ikke belastes med samme vekt som rullebanen og merkes med gule vinkler. Bortsett fra i nødstilfelle kan luftfartøy ikke bruke området.

Displaced threshold (eng.) (fremskutt terskel). Der dette er anlagt, brukes det til forflytning av fly på bakken (taksing) samt avgang og utrulling etter landing, men ikke for selve landingen (det øyeblikk flyet tar bakken). En fremskutt terskel brukes ofte fordi hindringer i den imaginære forlengelse av banens senterlinje, rullebanens evne til å tåle belastning eller støyrestriksjoner, gjør det umulig å bruke denne delen for landing. Delen er merket med hvite piler frem til der landingsdelen av rullebanen begynner.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.