Rufiji, lengste elv i Tanzania, begynner øst for Malawisjøen og munner ut i Indiske hav sør for Dar-es-Salaam. Delvis seilbar.