Rudolfo Halffter, spansk-meksikansk komponist; bror av E. Halffter. Bortsett fra et kortvarig studium med de Falla autodidakt. Emigrerte 1939 til Mexico. Halffter har betydd mye for utdanningen av unge meksikanske komponister, ikke minst gjennom sin tilknytning til det nasjonale konservatoriet etter 1944. Stilistisk begynte han i de Falla-tradisjonen, men gikk i 1950-årene over til å bruke tolvtoneteknikk kombinert med en viss spansk koloritt, ikke minst rytmisk. Av hans verker kan nevnes fiolinkonsert (1939–41), Tripartita for orkester (1957), klaververkene 3 Hojas de álbum (1953) og Sonata III (1967), kammermusikk m.m.