Rudolf von Jhering, tysk jurist. Professor ved forskjellige universiteter, sist i Göttingen (fra 1872). Med sitt første hovedverk, Geist des römischen Rechts (4 bd., 1852–65), ville han bruke romerretten til å styre endringene i samfunnet. I det andre og langt viktigere hovedverk, Der Zweck im Recht (2 bd., 1877–83), brøt han over tvert med den samtidige tyske rettsvitenskapen og angrep «begrepsjurisprudensen». Formålet i all rett er å beskytte individenes og samfunnets interesser ved å samordne dem, slik at sosiale konflikter går mot et minimum. Men samfunnets interesser har forrang.