Rudolf Sloboda, slovakisk forfatter, en av landets mest egenartede prosaister i andre halvdel av 1900-tallet. Blant romanene hans kan nevnes Narsissus (1965), Barberkniven (1967), Romanetto Don Juan (1971), Det andre mennesket (1981), Fornuft (1982), Uršul'a (1987) og Blod (1991). Han utgav også flere novellesamlinger, og hans ufullførte Memoarer ble utgitt i 1996. Hans ofte selvbiografiske, tilsynelatende naivistiske prosa gir et overbevisende ironisk bilde av individets indre liv i et totalitært samfunn.