Rudolf Hermann Lotze var en tysk filosof, lege og psykolog. Han var en innflytelsesrik representant for post-hegeliansk tysk metafysikk. Han anla et mekanisk natursyn også i biologien, men mente samtidig at den mekanistiske natur må forstås som underlagt en fornuftig verdensstyrelse.