Rudolf Hagelstange, tysk lyriker, forteller og essayist. Hans formelt strenge lyrikk gir uttrykk for etiske idealer, en kristen grunnholdning og ansvarsfølelse og søken etter det uforgjengelige i en kaotisk tid (Venezianisches Credo, 1944; Ballade vom verschütteten Leben, 1952; Zwischen Stern und Staub, 1953; Zeit für ein Lächeln, 1966). Samfunnskritikken i fortellingene er lettere i tonen (Balthasar, 1951; Viel Vergnügen, 1960; Venus im Mars, 1972). Han skrev også reiseberetninger og romaner (Der General und das Kind, 1974).