Rudolf Fabry, slovakisk lyriker, grunnlegger av og ledende skikkelse innen surrealismen i slovakisk litteratur. Han vakte sterke reaksjoner med surrealistiske diktsamlinger som Avhugde armer (1935), Vannklokke sandklokke (1938) og diktkomposisjonen Jeg er en annen (1946), som må regnes som hans mesterverk. Diktene hans i denne perioden kjennetegnes av frodig fantasi, eksistensielt opprør og sterk frihetslengsel. Etter en lengre pause kom han tilbake i 1960- og 1970-årene med en mer rasjonalistisk, filosofisk preget lyrikk.