Rudolf Escher, nederlandsk komponist, studerte ved konservatoriet i Rotterdam. Av hans verker kan nevnes solosonate for fløyte, passacaglia for orkester, en klaverkonsert, to symfonier (1954 og 1958), Le Tombeau de Ravel (1952) og Quintetto a fiati (1967). Han skrev også essays om Debussy og Ravel, komponister som hadde betydning for hans egen stil.