Rudolf, misjonsbiskop, antagelig av angelsaksisk herkomst, kom til Norge 1015 sammen med Olav Haraldsson. Etter kong Olavs død sendte erkebiskopen av Hamburg-Bremen (som Norges kirke da lå under) Rudolf til Island; der virket han i 19 år. I 1050 reiste han tilbake til England og døde som abbed i Abingdon-klosteret.