Rud er en tettbebyggelse lengst nord i Rælingen kommune, Akershus. Bebyggelsen er del av Oslo tettsted. I nordre del finnes noe industri.