Roy Herbert Thomson, fra 1964 Baron Thomson of Fleet, britisk aviseier, født i Canada og hovedsakelig virksom der til i 1950-årene. Han startet 1931 sin første radiostasjon og overtok 1934 en kanadisk lokalavis. Etter å ha skapt et stort radio- og presseforetak i Canada etablerte han seg i Storbritannia, USA og en rekke andre land, med konsernledelse i London. Ved Thomsons død overtok sønnen, Kenneth Roy Thomson (f. 1923), ledelsen av Thomson Newspapers Ltd.