Roy Forbes Harrod, britisk sosialøkonom, knyttet til Christ Church College i Oxford. Skrev grunnleggende bidrag om konjunktur- og pengepolitikk og om vekstteori (Harrod–Domar-teorien), og en biografi over J. M. Keynes.