Rotorua, by i New ZealandNordøya; 58 000 innb. (2016), hvorav mange maorier. Håndverk. Senter i et distrikt med varme kilder.