Rotherham, by i Storbritannia, England, Yorkshire, West Riding, 10 km nordøst for Sheffield, der elvene Don og Rother løper sammen; 124 600 innb. (2004). Stål-, kjemisk, elektroteknisk og maskinindustri. Kirke fra 1400-tallet. Rotherham oppstod som jernverksby 1746.