Rostock ble grunnlagt av venderne, og ble tysk by 1218. Den ble senere en viktig hansestad, som stod i livlig forbindelse med bl.a. Oslo. 1323 kom byen under Mecklenburg, fra 1352 under hertugene av Schwerin. I senmiddelalderen var universitetet, grunnlagt i 1419 som det første i Nord-Europa, et lærdomssete for de lavtyske og nordiske land; mange nordmenn studerte her. Den indre by ble sterkt skadd ved bombeangrep 1942, men mange av de ødelagte bygningene er gjenreist i sin gamle form.