Rostadneset, tettsted i Fredrikstad kommune, Østfold, ved Visterflo og Fv. 112 lengst nordøst i kommunen.