En slekt som stammer fra sogneprest i Vefsn Rasmus Clausen Rosing (død 1626). Han var farfar til biskop i Christiania Hans Rosing (1625–99). Hans sønnesønn, tollkasserer i Fredrikstad Hans Rosing (1743–1809) var farfar til kjemikeren Hans Anton Rosing (1827–67) og dennes kusine og hustru, døvepedagogen og forfatteren Hedevig Rosing (1827–1913). En grønlandsk gren stammer fra Hedevig Rosings bror, kolonibestyrer Hans Rosing (1803–65), hvis sønnesønns sønn, presten og forfatteren Otto Rosing (1896–1965), var far til forfatteren og tegneren Jens Rosing (1925–2008).