En slekt som stammer fra sogneprest i Hammerfest Michel Tørrisen Rosing (1727–79). Hans sønn, skuespilleren Michael Rosing (1756–1818), var far til etatsråd Johan Henrik Bolten Rosing (1792–1861), som igjen var far til forfatteren Michael Rosing (1830–1904).