Slott og gods i Skåne, ca. 10 km nordøst for Helsingborg. Godset, som (2015) omfatter 8800 dekar, hvorav 6770 dekar dyrket mark, ble grunnlagt av Anders Steensen Bille 1615. Det tilhørte fra 1666 slekten Barnekow, og var 1757–2015 i slekten Bennets eie; nåværende eier er den danske forretningsmannen Poul M. Mikkelsen. Slottet er et trefløyet renessanseanlegg, oppført 1615, med tilbygg i barokkstil fra ca. 1750.