Otto von Rosen (1884-1963) var en svensk baron som ble arrestert i Karasjok i 1917. Under den første verdenskrig gikk han i tysk tjeneste og ble sendt til Tornedalen. Han utførte sabotasje mot Murmansk-jernbanen i Russland. Rosen hadde lunter, tennhetter, bokser merket som «Svea kött», esker med sukkerbiter tilsatt miltbrann-bakterier og en flaske med tyfus-bakterier i buljong.