Roscelin fra Compiègne var en fransk filosof og teolog og en av de første nominalister. I 1092 ble han dømt som kjetter for sitt nominalistiske syn at «Treenigheten» bare er navnet på et begrep, og at det i virkeligheten finnes tre atskilte guddomspersoner. Han øvet påvirkning på blant andre Abélard.