Rosaviakosmos, den nasjonale russiske organisasjonen som koordinerer og fører kontroll med den sivile fly- og romindustrien. Opprettet 1992 som RKA (eller RSA, Russian Space Agency), fikk navnet endret da organisasjonen høsten 1999 også fikk ansvaret for den sivile flyindustrien. I mars 2004 ble ansvaret for koordinering og kontroll av den sivile flyindustrien overført til Transportministeriet og navnet endret til Roskosmos.