Rondo, svensk unglitterært tidsskrift, utgitt 1961–64. Rondo var først et tidsskrift for universitetsstudenter, men ble snart et sentralt organ for den unge litteraturen. I redaksjonen satt Torsten Ekbom, Björn Håkanson, Leif Nylén og Torkel Rasmusson. P. O. Enquist, konkretistene og Göran Sonnevi ble først lansert i Rondo.