Romolslia er et boligområde i Trondheim, ca. 7 km sør for sentrum, vest for Okstad og øst for Flatåsen. Regnes som en del av bydelen Saupstad, men har kommunikasjonsmessig mer tilknytning til Selsbakk. Området ligger på grunn som opprinnelig tilhørte Flatås-gårdene i Leinstrand kommune. Utbygget fra ca. 1970 med rekkehus og høyblokker. Romolslia skole, som ble tatt i bruk i 1976, er en barneskole for 1.-7. trinn.