Romarheimsfjorden, fjordarm i Nordhordland, Hordaland fylke; rundt 11 km lang, går fra Hokøy til Mostraumen og er en forlengelse mot nordøst av Osterfjorden. Gjennom Mostraumen er Romarheimsfjorden forbundet med Mofjorden. Langs vestsiden går E 39 (Kristiansand–Trondheim) og Fv. 569 til Modalen.