Rolv Hellesylt, norsk jurist. Han ble cand. jur. 1956 og ble ansatt i Justisdepartementet 1959, hvor han var byråsjef 1969–76. Hellesylt var advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo 1976–79 og høyesterettsdommer 1979–97.