En slekt som stammer fra kjøpmann Friedrich Michael Roll i København. Slekten kom til Norge med hans sønn, brigadelege i Trondheim Gottlieb Christian Roll (1778–1844). Han var far til bl.a. overrettsjustitiarius Ove Christian Roll (1816–69), som igjen var far til overrettsjustitiarius i Bergen Ernst Gottlieb Kristian Roll (1845–1930) og oberst Albert Theodor Josef Roll (1848–1917).