Rolf Utgård, norsk fagforeningsmann. Vedlikeholdssnekker i Kværner fra 1976. 1986–2002 konserntillitsvalgt og styremedlem i Kværner. 2002–2004 medarbeider i Fafo. Medlem av Landsorganisasjonen i Norges representantskap 1995–99. Forfatter av boken Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter (2004), som handler om rollen som konserntillitsvalgt.