Rolf Reikvam, norsk politiker (SV), spesialrådgiver, Sørum. Medlem av Akershus fylkesting 1987–97. Stortingsrepresentant for Akershus 1997–2009. Leder Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 2001–05.