Rolf Johan Lenschow, norsk sivilingeniør. Ph.D. 1966. Professor i betongkonstruksjoner ved Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole fra 1968. Har utført grunnleggende forskningsarbeider for utvikling av betongveidekker og marine betongkonstruksjoner på den norske kontinentalsokkelen. Rektor ved Universitetet i Trondheim 1987–93.