Rolf Bækkelund, norsk dirigent og fiolinist, bror av K. Bækkelund. Medstifter av Unge Norske Tonekunstnere 1945. Kommunal musikkleder i Molde 1957–61, bydirigent i Gjøvik 1962–95. Har grunnlagt egen orkesterskole samt musikkskole og kammermusikkforening m.m. i Gjøvik. Gjestedirigent i Danmark, Tyskland og Tsjekkoslovakia.