Rogun, stein- og jordfyllingsdam i elven Vakhsj i Tadsjikistan. Etter mange forsinkelser er den ventet å stå ferdig i 2015. Den vil da være verdens høyeste demning, med en høyde på 335 meter. Damkronen har en lengde på 660 meter. Magasinet benyttes til irrigasjon- og kraftproduksjon. Installert effekt i kraftverket 3600 MW.