Roger McGough, britisk lyriker, en av The Liverpool Poets; medlem av popgruppen Scaffold 1968–73. Han skriver uakademiske dikt, ofte beslektet med pop-tekster, om dagligliv, kjærlighet og politikk. Samlinger bl.a. Melting Into the Foreground (1986), Defying Gravity (1993), Sporting Relations (1996) og Everyday Eclipses (2002). Selvbiografien Said and Done i 2005. McGough er aktiv med lyrikkprogrammer i radio og med hyppige opplesningsturneer. Han har også utgitt en lang rekke barnebøker.