Rogaland musikkonservatorium, musikkskole som inngår i Universitetet i Stavanger. Grunnlagt 1945 av Edvin Eikenes, som ledet det frem til 1971, privat skole til 1988, del av Høgskolen i Stavanger fra 1995. Yrkesutdanning med sikte på fremtidig virksomhet som faglærer i musikk for musikkskole, grunnskole, videregående skole og frivillig musikkundervisning, som organist/kirkemusiker eller som utøvende musiker.