Rogaland Fiskesalgslag S/L, stiftet 1946, har ifølge lov om omsetning av råfisk av 1951 enerett til førstehåndsomsetningen i Rogaland fylke av fisk og skalldyr som ikke er underlagt organisert omsetning gjennom andre salgsorganisasjoner. De viktigste fiskearter det ikke har omsetningsretten for er sild, makrell, lodde og ikke-matnyttige fiskearter. Hovedkontor i Stavanger.